Zorg

Betrokken, praktisch en onder eigen regie

Goede zorg is nodig

Het realiseren van 24-uurszorg is van wezenlijk belang. Het uitgangspunt van zorg is dat deze aanwezig is, wanneer bewoners in het gebouw zijn. Een dergelijke vorm van zorg geeft een veilig gevoel. Die zorg is ook nodig omdat sommige bewoners door de aard van de ziekte te maken kunnen hebben met een verstoord dag- en nachtritme.

Zorgzaamheid en betrokkenheid zijn de belangrijkste criteria voor een goede zorgverlener. Zij dienen over adequate kennis en ervaring te beschikken zodat zij goed kunnen omgaan met de doelgroep. Die kennis is noodzakelijk om goed in te kunnen inschatten hoe het met een bewoner gaat. Kennis en vaardigheden zijn nodig teneinde om te kunnen gaan met een crisissituatie en de juiste stappen te nemen. Bewoners zullen ook te maken kunnen krijgen met depressieve fases en de bijbehorende negatieve symptomen. Vaak trekken patiƫnten zich dan terug en willen zij geen contact met andere mensen. Ook in die situaties wordt aandacht, zorgzaamheid, en advies van de zorgverlener gevraagd en steun om weer activiteiten te ondernemen en het isolement te doorbreken. In het woon-zorgcomplex Stelle moet het ondenkbaar zijn dat een bewoner geen aandacht krijgt en aan zijn lot wordt overgelaten.

Waar de gewenste specifieke kennis bij een medewerker van de zorgverlener, die verder in alle opzichten aan het profiel zou voldoen, zou ontbreken, zal worden aangedrongen op het volgen van een aanvullende training.

Naast deze meer psychiatrie specifieke zorg zal ook andere ondersteuning nodig zijn, zoals in de dagelijkse verzorging, het regelmatig innemen van de medicatie, het boodschappen doen, het huishouden en in de dagbesteding van de bewoner. De daarbij gewenste ondersteuning kan per bewoner variƫren. Daartoe zal voor elke bewoner een individueel begeleidingsplan worden opgesteld.

De Stichting zal een zorgorganisatie selecteren die in staat en bereid is de gewenste zorg te leveren. Andere wooninitiatieven laten zien dat de wensen van de stichting realiseerbaar en betaalbaar zijn.

Regie bij de bewoners

Bewoners bepalen mede de regie. Voordat tot bewoning wordt overgegaan wordt de zorgvisie met alle dan bekende bewoners doorgesproken en waar nodig geactualiseerd. Daarnaast maken de bewoners samen met het bestuur een huishoudelijk reglement.

Ook zullen bewoners worden betrokken bij de vorming van een beheersbestuur dat actief wordt vanaf het moment van bewoning. Dit bestuur zal bestaan uit een afvaardiging van bestuursleden van de stichting, familieleden, bewoners en het zorgteam. Het zal o.a. besluiten nemen over aanpassingen van het huishoudelijk reglement, de gezamenlijke ruimte en de algemene gang van zaken.