Nieuws

22-05-2023

Penningmeester

Het bestuur van Stelle is versterkt met Ans Keij. Ans heeft ruime bestuurlijke en organisatorische ervaring en zal de functie van peningmeester gaan vervullen.

05-04-2023

Bestuursleden gezocht

Door het wegvallen van enkele kandidaat bewoners hebben ook enkele bestuursleden zich teruggetrokken. Stelle kan echter alleen worden gerealiseerd met een sterk bestuur, waarin familieleden een centrale rol spelen.

De stichting roept familieleden, die zich willen inzetten voor huisvesting en zorg voor hun naaste, contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur van Stelle.

De voorzitter is Hans Geleijnse, email: hans.geleijnse@kpnmail.nl , tel: 06-22709848

05-04-2023

Nieuwe kandidaten

We hebben er vertrouwen in dat er binnen afzienbare tijd een doorbraak komt en dat we een woonzorg complex kunnen gaan realiseren vor 14-16 bewoners. De stichting Stelle hanteert daarvoor een kandidatenlijst.

Een aantal kandidaten heeft zich recentelijk om uiteenlopende redenen moeten terugtrekken. Daardoor is er nu ruimte voor nieuwe kandidaten om zich aan te melden.

Betrokken familieleden kunnen daartoe met ons contact opnemen.

23-07-2021

Contacten

De Stichting heeft, ondanks de beperkingen door de corona crisis, contacten gelegd met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en makelaars. We hebben aanvankelijk onze pijlen gericht op drie verschillende, mooie locaties. Om uiteenlopende redenen vielen deze helaas af. We zetten het zoekproces voort, maar we hebben wel onze eisen. Een gebouw in de drukke binnenstad biedt bijvoorbeeld geen oplossing. Een locatie, ver van goede voorzieningen en openbaar vervoer, ook niet. We zoeken een locatie in een rustige wijk, aan de randen van de stad of in een van de omliggende dorpen.

De Stichting heeft een goed contact met de gemeente Breda. Wethouder Haagh heeft ons bericht positief te staan tegenover ons initiatief. Ook zij is groot voorstander van kleinschalige complexen in de wijk, waarin mensen steun kunnen hebben aan elkaar, zorg efficiënt georganiseerd kan worden, maar bewoners ook iets kunnen hebben aan de omgeving waarin ze wonen.

Alle reden om steun van de gemeente voor onze plannen te kunnen verwachten, maar geen reden om af te wachten. We gaan op zoek, samen met anderen. Uw hulp, suggesties en contacten zijn daarbij zeer welkom en waardevol.

24-06-2021

Privacy beleid

Stichting Stelle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In een beleidsdocument is beschreven hoe we omgaan met de aan ons verstrekte gegevens van kandidaten en hun familieleden. Op 24 juni 2021 is dit privacybeleid vastgesteld en goedgekeurd door ons bestuur.

08-03-2021

ANBI-status

Vanaf 8 maart 2021 heeft Stichting Stelle officieel de ANBI-status. Giften van een particulier aan een ANBI zijn vanaf die datum voor particulieren onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Het secretariaat van Stichting Stelle is gevestigd in Breda.

09-09-2020

Oprichting

Op 9 september 2020 is de “Stichting Stelle” opgericht. We streven ernaar de komende jaren een woonzorg complex te realiseren voor 14 tot 16 bewoners, waarbij volwaardige individuele en levensbestendige woningen of appartementen worden gecombineerd met 7 x 24 uurs zorg.